Notulen 19 november

||

1. Verheldering opdracht

De opdracht is om op internet een wikispace pagina in te richten met onze visie op het nieuwe leren. Om deze visie te onderbouwen, voeren we met de groep een onderzoek uit. Het is hierbij de bedoeling dat we deelvragen formuleren en deze onder de groepsleden verdelen. De antwoorden op de deelvragen worden door ieder groepslid op wikispace gezet en vervolgens aangevuld door de overige groepsleden.

Aan het einde van de cursus wordt de wikispace klassikaal gepresenteerd.


2. Formuleren deelvragen

We hebben een aantal voorlopige deelvragen opgesteld. Deze kunnen na de orientatie eventueel gewijzigd worden.

Voorlopige deelvragen:
- Wat wordt er verstaan onder het nieuwe leren?
- Waar komt het nieuwe leren vandaan?
- Hoe komt het nieuwe leren tot uiting in het MBO?
- Wat betekent het nieuwe leren voor leerlingen van het MBO?
- Wat betekent het nieuwe leren voor docenten in het MBO

3. Verdelen deelvragen

Afgesproken is om ons eerst te orienteren op het onderwerp en i de volgende bijeenkomst de deelvragen te verdelen.

De voorlopige taakverdeling is als volgt:
- Marjolein H en Yamina schrijven een stuk over het nieuwe leren in zijn algemeen.
- Marjolein K en Sarah schrijven een stuk over de vier leertheoretische stromingen en belangrijke denkers over leertheorie.
- Pieter schrijft een stukje over de oderwijsvernieuwers uit het verleden.
- Jolijn schrijft een stuk over het nieuwe leren in Nederland.

4. Afspraken

De rollen van voorzitter en notulist zullen volgens onderstaand schema vervuld worden.

||
||
||
||
||
||
||
Datum : Maandag 19 november 2007

Voorzitter : Sarah
Notulist : Marjolein K

Afwezig : Niemand
Bijeenkomst
Datum
Voorzitter
Notulist
1
19-11-2007
Sarah
Marjolein K
2
26-11-2007
Marjolein K
Pieter
3
3-12-2007
Pieter
Jolijn
4
10-12-2007
Jolijn
Marjolein H
5
17-12-2007
Marjolein H
Yamina
6
-2008
Yamina
Marjolein K
7
-2008
Sarah
Pieter
||


De afspraken voor de volgende bijeenkomst zijn:
- De notulen worden op wikispace gezet
- Iedereen orienteert zich op het nieuwe leren
- De deelopdrachten worden allen op wikispace gezet
- Volgende week spreken we om 11.30 uur af.